ÜLKER'DE ATILAN İŞÇİLER GERİ ALINSIN.

ÜLKER'DE ATILAN İŞÇİLER GERİ ALINSIN.

1925266_590188714440893_158480548906562006_n ÜLKER’DE ATILAN İŞÇİLER GERİ ALINSIN. 27 Ekim Pazartesi Öz Gıda İş sendikasından istifa ederek sendikamıza üye olan işçiler aynı gün işveren tarafından işten çıkarılmıştır. Ortada hiçbir gerekçe yokken sadece Öz Gıda İş sendikasından ayrıldıkları ve dayanışma aidatı ödeyerek Toplu İş Sözleşmesinden faydalanmak istemeleri üzerine, idareye dilekçelerini sundukları anda kapı önüne konmuşlardır. Yıllarını bu işletmede geçirmiş, gece gündüz demeden, bayram seyran demeden çalışan işçilerimize, yasaların tanıdığı, memnun olmadıkları sendikalarını değiştirme hakkını, Ülker patronu tanımamıştır. İşçilerin istedikleri sendikaya üye olmaları veya istemedikleri sendikadan ayrılmaları anayasal bir haktır. Ülker patronu ve ortağı gibi davranan Öz Gıda İş sendikası burada suç işlemektedir. Ülker patronunun da, patronların ortağı gibi davranan Öz Gıda İş sendikasının da tek suçu bu değildir. Yasalarımızda gece çalışması yedi buçuk saatten fazla olamaz denmesine rağmen işçilerimiz 12 saat çalıştırılmaktadır. Bayram seyran demeden ve işçinin rızasına bakılmaksızın yıllık çalışma süreleri de aşılmakta ve işçilerimizin çoğunda meslek hastalıkları görülmektedir. Çalışma koşulları çok ağır, ücretler çok düşüktür. İşçilerimizin yıllık izinlerini kullanmalarına dahi izin verilmemektedir. Ve işçilerin sendikası olduğunu iddia eden Öz Gıda İş sendikası, yetkili olduğu her yerde olduğu gibi burada da kraldan çok kralcı gibi davranmakta ve patron savunuculuğu yapmaktadır. 15-20 yıllık işçilerin 1000 ile 1200 lira ücretle çalıştırıldığı bu işletme dünyadaki gıda devleri arasındadır. Ancak bu devran böyle sürmez. Artık bıçak kemiğe dayanmıştır ve bu korku imparatorluğunun sonu gelmiştir. İşçilerimiz, kendi iradelerini hiçe sayan, işçiye söz hakkı tanımayan, şeffaf ve demokratik olmayan bir sendika değil, gerçekten hakları için mücadele edebileceği bir sendika istemektedir. İşçilerin Sendika seçme özgürlüğüne hiç kimse engel olamaz. Bu kış günü işçileri haksız hukuksuz bir şekilde kapı önüne koyanları, insafa, vicdana, bu yanlıştan dönmeye ve bir an önce işçileri işe geri almaya çağıyoruz. İşçilerimiz işlerine geri dönünceye kadar direneceğiz. Zulme karşı direnmek haktır ve hakkımız olanı alana kadar direneceğiz. Haktan, hukuktan, adaletten yana olanı herkesi direnişe çağırıyoruz. DİSK/GIDA İŞ GENEL MERKEZİ ]]>

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir