TAYAŞ GIDA’DA İŞTEN ATMALAR VE BASKILAR SON BULSUN!

Basın açıklamamızın tam metni: “Aylardır ilmek ilmek sendikal örgütlenme çalışması yürüttüğümüz Tayaş Gıda’da işveren ve amirleri tarafından, işçilerin sendikal çalışmasına karşı yoğun baskılar artarak sürüyor. Başta sendika üyelerimiz olmak üzere, işyerinde insanca koşullarda çalışmak ve insanca ücret almak için sendikal çalışma sürdüren işçilere dönük olarak işten atmalar, sorgu odalarına çekmeler, işçilerden kişiye özel olan e-devlet şifrelerinin istenerek sendika üyesi olup olmadıklarını sorgulamalar keyfi ve hukuksuz bir biçimde devam ediyor. İşçi ve emekçilerin en temel hakkı olan, Anayasa ve yasalar ile güvence altına alınmış sendika hakkına yönelik bu keyfi tutumu ve davranışları şiddetle kınıyoruz. Tayaş Gıda işverenini ve amirlerini hukuksuz uygulamalarından vazgeçmesi çağrısını bir kez daha yeniliyoruz. İşçiler üzerindeki baskıya ve isten atmalara son verin, işçilerin temsilcileri ve sendikayla diyalog içinde bu sorunları çözelim. Ama Tayaş Gıda yönetimi bu diyalog çağrılarımıza yanıt vermek yerine, baskıları durudurmak yerine yeni hamleler yapıyorlar. Son olarak iş yerinde sendikal çalışmalara aktif katılan üyemiz iş tanımı adı altında çeşitli belgeler imzalatılmaya kalkılmış, angarya işler dahi görevi olmayan işlerin yapılması talep edilmiştir. Bu keyfi tutuma karşı çıkan kendisinin yapması gereken işler dışında işleri yapamayacağını ifade eden üyemizi işten atarak esas sendikaya karşı tutumunu gizlemeye çalışmışlardır. Doğrudan işçiyi sendikalı olduğu için atmıyoruz diyen fabrika yönetimi çeşitli nedenler ve bahaneler bularak işçileri işten atma tutumunu sürdürmektedir. Fabrikada üç yıla yakın çalışan, tüm sorumluluklarını yerine getiren üyemizin işten atılmasını kabul etmiyoruz ve sendikal baskıların son bulmasını istiyoruz. Tayaş Gıda yöneticilerine bir kez daha sesleniyoruz. Üyelerimizi işten atarak, üyelerimize baskı yaparak sendikal örgütlenmenin önünü kesemezsiniz. Sendikalı olmak demokratik bir haktır, suç olamaz. Esas sendikal çalışmayı engellemek, işçiler üzerinde baskı kurmak suçtur ve yasalara aykırıdır. Anayasanın 51. maddesine işçilerin sendikaya üye olmaları en temel ve doğal haktır. Yine Türk Ceza Kanunu’nun 118. maddesine göre sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi yasal olarak suçtur. İşçilerin e-devlet şifrelerinin istenmesi, işçilerin istifaya zorlanması suçtur. Tayaş Gıda işçilerinin alın terini, emeğini sömürürken hiçbir problem yoktu da; işçilerin hakkını araması mı problem yarattı? Her türlü angaryayı, baskıyı, reva gördüğünüz Tayaş Gıda’nın onurlu işçileri, insanca çalışmak ve insanca yaşamak için girmiş oldukları sendikalaşma mücadelesinden asla vazgeçmeyecekler. Üyemiz olsun veya olmasın sendikamız, tüm Tayaş Gıda işçilerinin yanındadır ve işçi arkadaşlarımızla omuz omuza yürümeye devam edecektir. Tayaş Gıda işvereni, işçiler üzerindeki baskıya son vermeli ve işçilerin yasalarla güvence altına alınmış olan sendikalaşma hakkına saygı göstermelidir. Sendikamız, bu haksız ve hukuksuz tutumlara karşı Tayaş Gıda işçilerinin hak ve çıkarlarını savunmak için tüm yasal haklarını kullanarak, meşru ve fiili mücadelesini sürdürecektir. İşten atmalar ve baskılar son verilsin, işten atılan üyelerimiz tekrar işe alınsın. İşçiler üzerindeki sendikal baskı son bulsun.” Seyit Aslan DİSK/Gıda-İş Genel Başkanı ]]>

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir