SENDİKACILARIN YÜZÜ GÜLDÜ, KAMU İŞÇİLERİ YOKSULLAŞTI ÇAYKUR İŞÇİSİ İKİ KERE YOKSULLAŞTI

SENDİKACILARIN YÜZÜ GÜLDÜ, KAMU İŞÇİLERİ YOKSULLAŞTI ÇAYKUR İŞÇİSİ İKİ KERE YOKSULLAŞTI

IMG_7737 SENDİKACILARIN YÜZÜ GÜLDÜ, KAMU İŞÇİLERİ YOKSULLAŞTI ÇAYKUR İŞÇİSİ İKİ KERE YOKSULLAŞTI 210 bin kamu işçisini ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi sessiz sedasız imzalandı. Sözleşmenin birinci yılında, işçilere ilk altı ay yüzde 6 zam, ikinci altı ay yüzde 5 zam yapıldı. Yapılan bu artışlar sendikalar ve hükümet tarafından iyi bir sözleşme yapılmış gibi pazarlandı. Yapılan bu artışlar mutfaktaki enflasyonun çok altındadır. İşçileri yoksulluktan kurtaracak bir ücret artışı değildir. ÇAYKUR işçilerini de kapsayan sözleşmeyle, kamu işçisi bir kez yoksullaşırken, ÇAYKUR işçileri iki kez yoksullaştı. Yedi yıldır Tekgıda-İş ve Özgıda-İş Sendikaları arasında devam eden mahkemeler sürecinde birçok hak kaybı yaşayan ÇAYKUR işçilerinin talepleri karşılanmış değildir. Yapılan ücret artışları, ÇAYKUR işçilerinin geçmiş hak kayıplarını karşılamaktan uzak olduğu gibi, dolaylı ve dolaysız vergiler yolu ile yapılan ücret artışı bir süre sonra ortadan kalkacaktır. Yapılması gereken; ÇAYKUR ayrı bir işletme olarak sözleşmeye oturmalı, tüm kadrolu, mevsimlik ve geçici işçi kadrosundaki işçilerin en yüksek kamu ücretini almasını sağlamaktır. İşçilerin çalışma koşullarının insanileştirilmesi, yaşanabilir ve çalışılabilir bir ÇAYKUR işletmesi yaratmaktır. Sözleşmeyi imzalayan taraf olarak sendika konumunda olacak olan Özgıda-İş sendikası işçilerin insanca çalışma ve yaşama koşulları için kılını bile kıpırdatmamıştır. Kamu ne verdiyse ona razı olmuşlardır. ÇAYKUR işçisinin sorunlarının azalmak yerine giderek büyüdüğü ve katmerleştiği gerçektir ve önümüzdeki dönem daha açık olarak görülecektir. Yapılan sözleşmede işçilerin temel sorunlarına değinilmemiştir. Esas yapılması gereken, hiçbir ayrım yapmadan, tüm mevsimlik, geçici, taşeron işçilerin kadroya alınmasıdır. Gizli olarak yapılan özelleştirmeler kamulaştırılmalı, ÇAYKUR bünyesinde güvencesiz çalışan bir tek işçi bile kalmamalıdır. Mevsimlik işçilerin ÇAYKUR bünyesinde kadroya alınmaları esas olmalı, ya da kamu kurumlarında sürekli çalışma koşulları sağlanmalıdır. ÇAYKUR işçileri için ek protokol yapılarak geçmiş yedi yıllık kayıpları karşılanmalıdır. İşçilerin ekonomik ve sosyal hak kayıpları karşılanmalıdır. Sadece ekonomik ve sosyal haklar meselesi değil, işçilerin sendika haklarına saygı gösterilmelidir. ÇAYKUR’da, aradan geçen yedi yıl boyunca, yetki tartışmaları devam ederken, ÇAYKUR adeta kuralsız ve esnek çalışmanın merkezi haline getirilirken, taşeronlaştırma birkaç senede örümcek ağı gibi işletmeyi sarmıştır. ÇAYKUR işletmelerinin birçok bölümünde hizmet satın-alma adı altında gizli bir özelleştirme uygulaması yapılmaktadır. İşçiler angarya çalışmaya zorlanmış, kayırma ve torpil, işçiler arasında bölünmelere neden olmuştur. Özgıda-İş Sendikası dışında başka sendikalara üye olan veya hiçbir sendikaya üye olmayan işçiler üzerindeki baskı ve keyfi uygulamaların dozajı giderek artmıştır. Özgıda-İş Sendikası ahlaki kuralların dışına çıkarak, hükümetin ve ÇAYKUR Genel Müdürlüğü’nün desteğini arkasına alarak, üyesi olmayan işçiler üzerinde adeta baskı kurarak sindirmeye çalışmıştır. Her baskıcı ve otoriter anlayışlar gibi Özgıda-İş Sendikası da bir gün ÇAYKUR işçilerinin iradesiyle mutlaka gidecektir. Dayanışma aidatı meselesini çarpıtan Özgıda-İş Sendikası, yeni işçi olarak işe girenlere zorla üyelik yapmaya çalışmış, işçilerin sendika seçme iradesine saygısızlık etmiştir. ÇAYKUR sürecinde sendika olarak hep işçilerin sendika seçme hakkı ve özgürlüğünün tek yolu olan referandum yolunun açılması gerektiğine işaret etmiştik ve halen bunun güncel, geçerli bir yol olduğunu savunmaktayız. ÇAYKUR işçisi sendikasını referandumla belirlemelidir. Türkiye Gıda Sanayi İşçileri Sendikası Genel Merkezi ]]>

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir