ÖZGIDA-İŞ SUÇ İŞLİYOR

ÖZGIDA-İŞ SUÇ İŞLİYOR

788930200759 788932312706 788930189008BASINA VE KAMUOYUNA 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu; Madde 17 (3); Sendikaya üye olmak serbesttir. Hiç kimse sendikaya üye olmaya veya olmamaya zorlanamaz… Madde 19 (1); İşçi veya İşveren, sendikada üye kalmaya veya üyelikten ayrılmaya zorlanamaz. Madde 39 (4); Toplu İş Sözleşmesinin imzası sırasında taraf işçi sendikasına üye olmayanlar, sonradan işyerine girip de üye olmayanlar, veya imza tarihinde taraf işçi sendikasına üye olup da ayrılanlar veya çıkarılanların toplu iş sözleşmesinden yararlanabilmeleri, toplu iş sözleşmesinin tarafı olan işçi sendikasına dayanışma aidatı ödemelerine bağlıdır. Bunun için işçi sendikasının onayı aranmaz… Madde 78 (c); 17 nci Maddeye aykırı olarak üye kaydedenler ile 19 uncu maddeye aykırı olarak üye kalmaya veya üyelikten ayrılmaya zorlayanlar, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği taktirde her bir üyelik için yediyüz Türk Lirası idari para cezası ile cezalandırılır. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 118- (1) Bir kimseye karşı bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya, sendikanın faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya, sendikadan veya sendika yönetimindeki görevinden ayrılmaya zorlamak amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Öz Gıda İş Sendikası Rize Şube Başkanı Tevfik Hançeroğlu’nun 11.07.2014 tarihinde yerel basınımızda yer alan açıklamaları; “2015 toplu iş sözleşmesi önümüzdeki yıl yapılacaktır. 2014 Aralık sonun kadar üyemiz olmayan diğer işçi kardeşlerimiz bu toplu sözleşmenin sosyal zamları, saat ücretleri ve birçok diğer maddelerinden maalesef istifade edemeyeceklerdir. Bu, işçi kardeşlerimizin bundan sonraki bütün alacaklarını da etkileyeceği gibi, emekliliklerinde de önemli kayıplara neden olacaktır. Kanun olarak dayanışma aidatı geriye dönük işlemeyeceği gibi, dayanışma aidatı da işe yaramayacaktır…” Bu bir suç duyurusudur; Öz Gıda İş Sendikası Rize Şube Başkanı Tevfik Hançeroğlu aleni bir şekilde suç işlemektedir. ÇAYKUR işçisini sendikalarına üye olmaya zorlamakta, üye olmayanların haklarını engellemekle tehdit etmektedir. Sözde işçi sendikası açıklamalarında sürekli ‘güçlü sendikamız’ vurgusu yaparak ÇAYKUR işçisini korkutabileceğini ve bu şekilde saltanatını sürdürebileceğini zannetmektedir. Hançeroğlu açıklamanın devamında, “Prensip olarak işçi arkadaşlarımıza yalan söylememeyi amaç edindik.” diyebilmekte ve kendisini komik duruma da düşürmektedir. ‘Güçlü’ sendikanızın gücünü işçiden ve hukuktan almadığına göre bu cesareti nereden almaktadır. Kanunlardan güçlü olmadığınız gibi, giderek sendikamızda birleşen ÇAYKUR işçisinden de güçlü değilsiniz. ÇAYKUR işçileri tehditlerinize kulak asmıyor, tüm fabrikalarda anketler yapıyor ve 2015 sözleşmesini de kendisi hazırlıyor. Bu nedenle daha çok kaygılanabilirsiniz. ÇAYKUR Genel müdürlüğü işçilerine yapılan baskı ve tehditler karşısında sessiz kalmamalı ve bu hukuksuzluğa ortak olmamalıdır.DİSK/Gıda İŞ Sendikası olarak sonuna kadar üyelerimizin ve ÇAYKUR işçisinin yanında olacağımızı ve kuru gürültüye pabuç bırakmayacağımızı buradan tüm halkımıza ilan ediyor ve işçilerimize açıkça baskı yapan, sendika seçme özgürlüğünü ve kanunları hiçe sayan bu sözde sendikacılara karşı Bölge Çalışma Müdürlüğünü ve Cumhuriyet Savcılıgını göreve çağırıyoruz. ]]>

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir