Özgıda-İş Sendikası Çaykur’da Bir Kez Daha İhanet Sözleşmesine İmza Attı

Özgıda-İş Sendikası Çaykur’da Bir Kez Daha İhanet Sözleşmesine İmza Attı

disk03  

Özgıda-İş Sendikası Çaykur’da Bir Kez Daha İhanet Sözleşmesine İmza Attı

 

Özgıda-İş Sendikası, Çaykur’da 2015-2016 yıllarını kapsayan sözleşmeyi 10 Temmuz Cuma günü imzaladığını ilan etti.  Buna göre işçi ücretlerine birinci yıl ilk altı ay yüzde 6 zam, ikinci altı ay yüzde 5 zam; İkinci yıl her iki altı ay için yüzde 3’er zam yapılacağını açıkladı. Özgıda-İş Sendikası 2013-14 satış sözleşmesini imzaladığında, “bu ilk sözleşme” diyerek Çaykur işçisinin tepkisini yatıştırdı. “İkinci sözleşmede Çaykur işçisinin talepleri karşılanacak” sözü verdi. Ancak bu dönem imzalanan sözleşme, ilk sözleşmeyi arattı. Özgıda-İş Sendikası, Ocak ayında zaten kamu protokolünü kabul edeceğine dair imza atmıştı. Ama işçileri sürekli oyalayıp durdu. ‘Çaykur işvereninden ek zam alacağız’ diyerek işçilerin tepkisini önlemeye çalıştı. Kamu protokolü dışında Çaykur Genel Müdürlüğüyle masaya oturacağını ve işçilerin 7 yıllık kayıplarını karşılayacağını propaganda etti. Ancak imzalanan sözleşmeyle Çaykur’da kamu sözleşmesinin üzerinde tek bir kuruş bile zam alınmamıştır. Çaykur işçilerinin 7 yıldır birikmiş ekonomik ve sosyal hak kayıpları da karşılanmamıştır. Yapılan ücret artışları, Çaykur işçilerinin geçmiş hak kayıplarını karşılamaktan uzak olduğu gibi, dolaylı ve dolaysız vergiler yolu ile yapılan zamlarla kısa süre içerisinde yok olacaktır. Bunun yanı sıra mevsimlik işçilerin kadro talebi, yapılan taşeronlaştırmalarla ilgili talepler dikkate bile alınmamıştır. Öz Gıda-İş Sendikası, bir kez daha, Çaykur işçisinin iradesini hiçe sayarak, bir tek işçiye bile sorma gereği duymadan sözleşme imzalamıştır. Kadro yükseltilmesi konusunda sadece Ana tamir ve güvenlikçilerin durumu gözetilerek sınırlı bir yükseltime yapılmış, genel olarak Çaykur işçisinin kademe yükseltilmesi ve görev tanımı yapılmamıştır. Bu bir satış ve ihanet sözleşmesidir! Kamu işverenlerini ve Çaykur işverenini gözeten, işçinin hak ve çıkarlarını ayaklar altına alan bu sözleşme iptal edilmelidir. Çaykur işçilerinin taleplerini karşılayacak yeni bir sözleşme imzalanmalıdır. Çaykur işçisi, çalışma koşullarının insanileştirilmesi, insanca yaşanacak bir ücret talep ediyor. Özgıda-İş Sendikası ise işçilerin insanca yaşamak için ücret ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebi için kılını bile kıpırdatmamıştır. Kıpırdatacak durumda da değildir. Çünkü Özgıda-İş Sendikası işçilerin değil, işverenin iradesi ile gelmiştir. Elbette işveren sendikası gibi davranacak, işverenin çıkarlarını koruyacaktır. Özgıda-İş Sendikasından işçinin çıkarlarının koruyucusu olmasını beklemek, ölüden gözyaşı dökmesini istemek gibidir. Özgıda-İş, bir kez daha Çaykur işvereninden yana tutum almıştır ve almaya devam edecektir. DİSK/Gıda-İş Sendikası olarak tüm Çaykur işçilerine sesleniyoruz. Gelin özgür ve demokratik bir toplu iş sözleşmesi hakkı için, sendikada tam demokrasi için, bir daha ihanete uğramamak için DİSK/Gıda-İş çatısı altında örgütlenin. Kurulacak şubeleri ve yöneticileri tümüyle kendi iradenizle belirleyin.   TÜRKİYE GIDA SANAYİ İŞÇİLERİ SENDİKASI GENEL MERKEZİ      ]]>

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir