Munzur Tarım Ürünleri A.Ş Yönetim Kurulu İşçilerimizi Tehdit Etmeyi ve İşten Atmayı Bıraksın, Toplu Sözleşme İmzalasın

Munzur Tarım Ürünleri A.Ş Yönetim Kurulu İşçilerimizi Tehdit Etmeyi ve İşten Atmayı Bıraksın, Toplu Sözleşme İmzalasın

12179381_10153768690309312_1445906423_n   Munzur Tarım Ürünleri A.Ş Yönetim Kurulu işleri ve ekmekleri için greve çıkan 7 işçi arkadaşımıza ilgili yasaları kalkan olarak kullanarak, iş akitlerinin bildirimsiz ve tazminatsız olarak feshedildiğini mesaj yoluyla bildirmiştir. Yönetim Kurulu’nun bu insanlık dışı tavrı onurlarıyla ekmek davası için direnen işçileri bölmeye ve sindirmeye yöneliktir. Bir kez daha uyarıyoruz ki işçi arkadaşlarımızı tehdit etmeyi bırakın gelin masaya oturun, on yıldır bu işletmeyi var eden, ayakta tutan ve bu günlere getiren işçilerin taleplerini karşılayın. Bütün kamuoyu da şunu çok iyi biliyor, işlerin bu noktaya gelmesinde Yönetim Kurulu’nun işçinin iradesini hiçe sayan tutumu belirleyici olmuştur. İşçileri eski koşullarda çalışmaya zorlayarak, işçilerin örgütlü mücadelesini kırmaya çalışarak süreci bu noktaya getirmiştir. Fiili grev sürecine gelene kadar sendikamız tam 6 kez görüşme masasına oturmuş, her defasında uzlaşmaya varmak için elinden geleni yapmıştır.  Sorunların masada görüşülerek, uzlaşma noktasında tüm imkânlarımız kullanılmıştır. Fakat Munzur Su yönetim kurulu sürekli işleri yokuşa sürerek, aylara yayarak, masada sorun çıkararak durumun bu noktaya gelmesinde özel bir çaba göstermiştir. Toplu sözleşmede işçilerimizin alın terinin hakkı olan taleplerimizi karşılamak yerine sürekli işletmenin zarar ettiğinden dem vurarak anlaşmamanın gerekçelerini üretmiştir. Sizlere soruyoruz kurulduğu günden beri zarar eden bir işletme nasıl çalışır ve çalıştırılır. Esas mesele Yönetim Kurulu karşısında örgütlü işçi görmek istemiyor. İşçileri eski koşullarda kölece çalışmasını devam etsin istiyorlar. En son 26 Ekim’de yapılan toplantıda işveren gelinen noktadaki talebi kabul etmeyerek toplantıyı 10 dakikada bitirmiştir. Şurası iyi bilinmelidir haklı taleplerimiz son derece makuldür. On yıldır ayakta duran işletme işçilerin özverisi ve alın terinin sonucudur. Munzur Tarım Ürünleri A.Ş’de işçilerin yüzde 70’i halen asgari ücret seviyesinde ücret almakta ve yaşamlarını zor koşullar altında sürdürmektedir. İşçi arkadaşlarımızın ücretlerinin artırılması ve daha insanca bir ücret alması konusundaki yaklaşımımız ısrarla devam etmektedir. Yönetim Kurulu Başkanı Feyzi Özer Almanya, Avusturya, Hollanda ve İngiltere’ye ihracat yaptıklarını belirterek 2014 yılında üretim, satış ve ciroda bir önceki yıla göre yüzde 30 büyüdüklerini söylemiştir. 2005 yılında kurulan ve 10 senede üretim miktarını ve satış adetlerini her sene arttıran Munzur Su; işçilerini açlık sınırının altında ücrete çalıştırarak büyümesini gerçekleştirmiştir. İşte sendikamız, bu büyümenin mimarı olan işçi arkadaşlarımız için insanca yaşayacakları bir ücreti elde etmek ve insanca çalışacakları koşulları sağlamak için sonuna kadar mücadelesini sürdürecektir. Munzur Su bölge için önemli bir yere sahiptir ve bölgede pazar payı yüzde 60 civarındadır. Biz diyoruz ki Munzur Su markasını yaratan, üreten işçi arkadaşlarımızın talepleri karşılansın iş barışı korunarak yola devam edelim. En kısa sürede Yönetim Kurulu işçileri korkutmaya yönelik tehditkâr tavrından vazgeçmeli toplu iş sözleşmesi masasına oturmalıdır. Sendikamızın temel ilkesi işçi arkadaşlarımızın iradesidir, hakkımız olanı alana kadar meşru haklarımızı kullanarak grevimiz devam edecektir. Tüm Dersim halkına, işçilere ve emekçilere sesleniyoruz. Burada Sosyal proje olarak ifade edilen işletmede işçiler açlık sınırında çalışmakta ve bu güne kadar bu süreç hep böyle devam etmiştir. Bizler bu durumun değişmesini, işçilerin işten atılmasını kabul etmiyoruz. Tüm işçiler olarak sonuna kadar direneceğiz ve haklı mücadelemizden asla geri duramayacağız.]]>

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir