MUNZUR SU'DA GREV SÜRÜYOR

MUNZUR SU'DA GREV SÜRÜYOR

Munzur Su İşçileri Grevde! MUNZUR SU FABRİKASINDA GREVİMİZ DEVAM EDİYOR Munzur Su Tarım Ürünleri A.Ş fabrikası işçilerinin grevi üç gündür devam ediyor. Munzur Su Fabrikası yöneticilerinin uzlaşmaz tutumları bu grevin ortaya çıkmasına neden olmuştur. 2010 yılında sendikamıza üye olan işçiler kendi hazırladıkları TİS taslağını yönetime sunmuş, ancak yönetimin fabrikanın zor durumda olduğu gerekçesiyle işçilerden süre istemiştir. Aradan geçen dört yıl zarfında bu oyalama tutumu sürmüştür. Yapılan şirket kongrelerinde konuyu gündemlerine almayarak kangren hale getirmişlerdir. Son sunduğumuz taslak üzerinden 1,5 ay geçmesine rağmen yapılan görüşmelerde mesafe alınamamış, her seferinde Munzur A.Ş şirketinin kongre kararı olmadan sendikayla masaya oturmayacaklarını, ancak 2015 yılında yapılacak genel kurul kabul ederse sendikayla Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerini yapabileceklerini ifade ederek sürecin önünü tümden tıkamışlardır. 23 Ağustos Cumartesi günü kurumlarla yapılan ortak toplantıda da bir sonuca varılamamıştır. Bu gün yapılan görüşmelerde de bir ilerleme sağlanamamış ve işçi arkadaşlarımızın kararlı tutumuyla grev devam etmektedir. Fabrika yönetiminin genel kurulun arkasına sığınarak, sendikanın TİS hakkı olmadığı gibi gerçek dışı beyanlar ileri sürerek sorunları daha da ağırlaştırdığı ve içinden çıkılmaz hale getirdiği gerçeğiyle karşı karşıya bulunmaktayız. Dün yaptıkları açıklamada Munzur Su Fabrikasının Rojava’ya ve Şengal’e su gönderiyorduk şimdi gönderemiyoruz açıklaması gerçek değlidir. Biz sadece Rojova ve Şengal’e gönderilecek yardımlar için üretim yapmaya hazırız. Şu gerçeklerin üzeri örtülmemelidir. Buradaki süreç yeni değildir. 2010 yılında başlamış bir süreçtir, yönetim kurulu her seferinde işçilerden süre isteyerek işçilerin sendika hakkını ötelemiş, gelinen durumda artık işçilerin tahamülü kalmamıştır. Bu nedenle Munzur Su Fabrikası işçileri Cuma gününden başlayarak greve çıkmışlardır. Yönetim kurulu sözleşme için sendikayla masaya oturup görüşmelere başladığında bu sorun çözülecek, işçilerin taleplerinin karşılandığı koşullarda, üretimin yeniden başlayacağı ortadadır. Ancak yeniden bir süre telebi, şirket genel kuruluna havale sorunu çözmek yerine giderek ağırlaştırır ve başkaca sorunların ortaya çıkmasına neden olur. Sendikamızın birinci görevi, burada örgütlü olarak işçilerle birlikte TİS hakkını kazanmak. Bunun dışındaki her arayış ve değerlendirmeler sonuç vermeyecektir. İşçilerin ve sendikamızın, gerek yasalardan kaynaklı hakları, gerekse işçi sınıfının mücadele ederek kazanmış olduğu haklarını kullanarak, meşru haklarını savunarak Toplu İş Sözleşmesini gerçekleştireceğiz. Sendikamıza üye olarak demokratik haklarını kullanan işçiler ile birlikte mücadele etmekten ve TİS hakkımızı kazanmaktan geri durmayacağız. Munzur Su çalışanları, sendikamız tüm demokratik yolları kullanarak ve meşru yollardan mücadele etmekten geri durmayacaktır. Buradan bir kez daha tüm demokrasi güçlerine ve kamuoyuna sesleniyoruz. Sendikamızla masaya oturmayan ve sözleşme hakkımızı çeşitli gerekçelerle sürekli öteleyen sorumlulara karşı, dayanışma beklediğimizi ifade ediyoruz. ]]>

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir