MUNZUR SU YÖNETİM KURULU GERÇEKLERİ ÇARPITMAYA DEVAM EDİYOR

MUNZUR SU YÖNETİM KURULU GERÇEKLERİ ÇARPITMAYA DEVAM EDİYOR

12193560_774450369348059_4170755232530430680_n Munzur Su Tarım İşletmesi AŞ işyerinde çalışan işçilerin sendikamıza üye olmalarının üzerinden yaklaşık altı yıl geçmiş bulunuyor. Bu altı yıllık süre, sürekli işçilerin oyalandığı ve topun genel kurullara atıldığı süre olarak geçti. Geçen yıl yine aynı yöntem ve taktiğe başvuran Yönetim Kurulu’nun tutumuna karşı işçiler dört gün iş bırakmış, bunun üzerine yönetim kurulu işçilerin iş başı yapmaları koşulu ile sendikayla görüşmeler yapacaklarını ifade etmişlerdir. İşçilerin dört günlük iş bırakma sürecinde tıpkı bu günkü gibi gerçek olmayan, etik olmayan davranışlar sergileyen Yönetim Kurulu, grev nedeniyle “Şengal halkına su gönderemiyoruz” diyerek gerçek olmayan ifadeler kullanmışlardı. Bunun böyle olmadığını, Şengal’e su gönderme koşuluyla üretim yapabileceğimizi, suları yükleyebileceğimizi ifade etmemize rağmen her hangi bir girişimde bulunmadıkları ortaya çıkmış ve bu tutum açıkça teşhir edilmiştir. Munzur Su Yönetim Kurulu bugün de grevimizi yasadışı göstermek ve sanki anlaşmaya yanaşmayan taraf sendikamız ve işçilermiş gibi göstermeye çalışmaktadır. Şunu bir kez daha ifade etmek isteriz: geçen yıl yapılan grevden sonra hemen sözleşmeye oturulacağı sözü verilmesine rağmen, yapılan ilk görüşmede topu Munzur Su Genel Krulu’na atarak süreci yaklaşık bir yıl uzatmışlardır. Bu durum karşısında işçi arkadaşlarımız büyük bir olgunluk ve özveri göstererek bunu kabul etmiş ve genel kuruldan sonra sözleşmeye oturulması koşulu ile bunu kabul edeceklerini belirtmişlerdir. İşçilerin bu tutumuna sendikamız da katılmış ve genel kuruldan hemen sonra sözleşme görüşmelerine başlamak koşuluyla beş maddelik ortak bir protokol imzalanmıştır. Genel kurul tamamlanmış, Yönetim Kurulu işi ağırdan alarak süreci yeniden uzatma işine girişmiştir. Uzun çabalarımız sonucunda işçilerin hazırlamış olduğu Toplu İş Sözleşmesi taslağı Munzur Su Yönetim Kurulu’na ulaştırılmış, ancak ilk görüşme taslağını verdiğimiz tarihten bir ay sonra görüşme imkânı bulunabilmiştir. Yapılan toplantılarda işçilerin temsilci olarak seçtiği ve sendikamız adına toplantılara katılan yöneticilerimiz, hukukçumuz sürecin masada bitmesi için her türlü çabayı göstermiştir. Ancak Yönetim Kurulu yine işçileri eski koşullarda çalıştırma tutumu, her toplantıda anlaşmaya varılan maddeleri yeniden tartıştırma, süreci uzatma taktikleri izlemiştir. On yıldır kurulan işletmenin yükünü çeken işçilere hiçbir kazanım olmadan sözleşmenin imzalatılması tarafımızdan kabul görecek bir tutum değildir. Munzur Su Yönetim Kurulu Başkanı’nın yazılı yaptığı açıklama, kendi web sitesinde yaptığı açıklamayla çelişmektedir. Web sitesinde 2014 yılında üretim, satış ve ciromuz %30 artmıştır, 2014’te teknolojik yenilemeler gerçekleşmiş, üretimin iki katına çıkarılacağı ifade edilmiştir. Yazılı açıklamada ise işletmenin zarar ettiği, giderlerinin çok olduğu gibi gerçek olmayan beyanlar ortaya atılarak, açıkladıkları metinde sanki işçilere çok şey vermiş gibi göstererek kamuoyunu yanıltmaya çalışmışlardır. İşletme zarar ediyor gerekçeleri ile işçilere bir yıl içinde toplam 35.000-40.000 TL vermeyi kabul etmemişlerdir. Son toplantıda taleplerimizi bir kez daha ifade etmiştik. Taleplerimiz bellidir. Son gelinen noktada yılbaşlarında 250 TL gıda yardımı, 1 Mayıs’ta 250 TL yardım ve 500 TL kömür yardımı talebimiz kabul edilirse sözleşmenin masada biteceğini ifade etmiştik. Ancak yönetim Kurulu, görüşecek bir şeylerinin olmadığını ve görüşmenin bittiğini ifade ederek sonuçlandırmıştır. Sendikamızın ısrarıyla “yeniden görüşelim” notu tutanaklara geçmiş, yönetim kurulu, yeni bir görüşmeye ancak bu koşul ve taleplerden geri adım atılırsa görüşebileceklerini belirtmişlerdir. Sendikamızla işçiler arasında yapılan değerlendirme sonucunda 28 Ekim 2015 Çarşamba günü greve çıkma kararı alınmış ve karar uygulanmıştır. Çünkü yönetim kurulu kendi kararında ısrarlı olduğunu bir kez daha ifade etmiştir. Bu süreçten sonra Yönetim Kurulu işçileri arayarak grevi kırmak, işçileri iş başı yaptırmak için girişimlerde bulunmuş, ancak işçilerin kararlı tutumu karşısında geri dadım atmıştır. Şimdi ise Dersim halkını yanıltma ve gerçekleri çarpıtma girişimleri başlamıştır. Dersim halkının bir değeri olan Munzur Su İşletmesi’nde işçileri asgari ücretle çalıştırıp, onların emeği üzerinden marka olan su işletmesinde, işçilerin haklarının verilmemesi neyle açıklanabilir? Sendikamız ve işçiler talepler karşılandığı koşullarda üretim yapmaya hazırdır. Siz değerli Dersim halkına ve kamuoyuna saygıyla bildiririz.]]>

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir