Munzur Su Tarım Ürünleri A.Ş Süreci Çarpıtmalar ve Gerçekler

Munzur Su Tarım Ürünleri A.Ş Süreci Çarpıtmalar ve Gerçekler

HALKIMIZA ZORUNLU BİR AÇIKLAMA  Munzur Su Tarım Ürünleri A.Ş Süreci Çarpıtmalar ve Gerçekler Sendikamız ile Munzur Su Yönetim Kurulu ile sendikamız arasında yürütülen görüşmeler anlaşma ile sonuçlanmayınca, 28 Ekim 2015 tarihinde başlayan grev 31 gündür devam etmektedir. Munzur Su Yönetim Kurulu gelinen durumda sorunu çözmek yerine gerçekleri çarpıtarak sorunu giderek çözümü olmayan bir noktaya sürüklemektedir. Yönetim Kuruluyla yapılan bütün görüşmelere sendikamız bölge temsilcisi ve iş yeri temsilcileri toplantılara girmelerine rağmen, iş yeri temsilcilerimiz üyelerimizi birinci ağızdan bilgilendirmelerine rağmen, yönetim kurulu sürekli olarak işçiler doğru bilgi vermediğimizi iddia etmektedir. Sendikal ilkemiz gereği tüm görüşmelere iş yeri temsilcilerimiz katılmış ve görüşme sonuçlarını tüm ayrıntılarıyla üyelerimizle paylaşmışlardır. Yönetim kurulu sürekli biz talepleri kabul ettik ancak sendika yöneticileri sorunu çözmek istemediler gibi doğru olmayan beyanlarına devam etmektedirler. Bunun doğru olmadığını, iş yeri temsilcilerimiz, bölge temsilcimiz, iş yerindeki üyelerimiz ve süreci yakından takip eden herkes durumu yakından bilmektedir. Sürecin nasıl geliştiği ve sorunu nerde düğümlendiğini bilmeyen varsa, 31 gündür grevde olan işçilerle görüşerek gerçekleri bir kez daha yakından öğrenebilirler. Biz iş yerinde çalışan işçileri temsilen masaya oturmuş ve işçilerin çıkarlarını savunmuşuzdur. İşçi arkadaşlarımızla tüm kararları tartışarak ve sonuçlarını konuşarak süreci işlettik. Görüşme süreci boyunca açıktan sendika istemeyen ve bunu süreci tıkayarak sürdüren yönetim kurulu ve ona destek veren kimi şahıslar sürecin bu noktaya gelmesine asıl neden olanlardır. Son yaşanan gelişmeler işçileri ve sendikamızı bu açıdan doğrulamaktadır. Munzur Su Yönetim Kurulu ve ortakları sorunun para sorunu olmadığını itiraf etmişlerdir. Son yaşanan gelişmeleri sizlerle paylaşmak isteriz. Munzur Su Yönetim Kurulu önce attığı yedi işçiyi asla işe almayacaklarını, kalan işçilerin iş başı yapmadıkları koşullarda atılacaklarını ifade etmişlerdir. Dersim halkı ve kamuoyunun baskısı üzerine atılan işçileri geri alacaklarını, ancak sendikayı tanımadıklarını söylemişlerdir. Yönetim Kurulu ve ortakları fabrikada iki defa işçilerle görüşmüş ve işçilere ekonomik taleplerinizi kabul ediyoruz, hepinizle tek tek sözleşme yapacağız teklifinde bulunmuşlardır. İşçi arkadaşlarımız bu teklif karşısında biz tek tek sözleşme kabul etmeyiz, oturun sendikayla sözleşmeyi imzalayın bizde işe başlayalım diye belirtmişlerdir. Yönetim kurulu sendikayı tanımadığını ancak işçilerle sözleşme yapacağını belirterek sendika istemediğini ve sendika karşısındaki tutumunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bunun üzerine ikinci bir görüşme yapılmış, yönetim kurulu yine sendikayla değil işçilerle toplu olarak sözleşme imzalayabileceğini belirtmiştir. Sözleşmeden sendika ibaresinin çıkarılmasını istemişlerdir. Yönetim Kurulunun bu tutumu tamamen sendika istemediğinin en açık göstergesidir. Başından beri sendikayı tasfiye etme girişimleri karşısında işçilerin birliği bu oyunu bozmuş ve yönetim kurulunun gerçek niyetini ortaya koymuştur. İşçilerin birliğini bozamayan ve onların örgütlülüğü karşısında yeniden kamuoyunu yanıltıcı açıklamalar yaparak yanlış ve gerçek olmayan bilgilerle Dersim halkının kendilerinden yana taraf olmaya çağırmaları içine düştükleri acizliğin bir ifadesidir. Buradan bir kez daha şunu ifade etmek isteriz, başından beri bu işletme bu ekonomik talepleri kaldırmaz diyerek işçiler üzerinde baskı oluşturan yönetim kurulu, şimdi sorun para ve talepler değildir demektedir. Öyleyse sorun nedir, çok açık ifade etmek gerekirse, yönetim kurulu için sorun işçilerin örgütlü ve sendikalı olmalarıdır. Kabul etmedikleri işçilerin sendikayla birlikte sözleşme yapmak istemeleridir. Son yaşanan gelişmeler ve görüşmeler bunu çok net ortaya koymuştur. Buradan bir kez daha şunu ifade etmek isteriz. Gelin işçilerin sendika hakkına saygı gösterin ve sendika ile masaya oturarak bu sorunu çözün ve sözleşmeyi imzalayın. Bunun dışındaki tüm çözüm önerilerini işçilerin kabul etmeyeceğinin bilinmesini isteriz. Sendikanın tasfiye edilmesi girişimlerinin kabul edilmeyeceğinin bilinmesini isteriz. Sendikamız yöneticilerine yönelik haksız ve gerçekleri çarpıtan bu tutum ve davranışları kabul etmemiz mümkün değildir. Dersim halkını ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla bu açıklamayı zorunlu olarak yapmaktayız.]]>

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir