METAL GREVİ YASAKLANAMAZ

METAL GREVİ YASAKLANAMAZ

erkan11 fft99_mf5246447 AKP hükümetinin bakanlar kurulu metal işçilerinin grevini yasaklayarak işçi düşmanı yüzünü bir kez daha göstermiştir. Bu tutum daha önce Cam fabrikalarında, maden işletmelerinde kendisini göstermişti. Metal işçilerinin aylardır süren TİS görüşmeleri sonrasında alınan grev kararı, önce grev oylamalarıyla engellenmeye çalışılmış, işçilerin greve evet oyu vererek bu tutumu boşa çıkarmışlardır. Grevin ikinci gününde bakanlar kurulu kararıyla erteleme adı altında yasaklanmış olması, AKP hükümetinin nasıl bir çalışma yaşamı istediğinin göstergesidir. Bakanlar kurulunun almış olduğu bu grevi yasaklama tutumunu kınıyoruz. MESS’ in 3 yıllık sözleşme ve düşük ücret dayatması üzerine greve çıkan işçilerin coşkusu ve ülke genelinde yarattığı mücadele tutumu, AKP hükümeti ve sermaye guruplarını korkutmuştur. Bu nedenle grevin daha ikinci günü yasaklanmıştır. AKP hükümeti patronların talebini hemen karşılayarak grevi altmış gün boyunca yasaklamıştır. Patronlar istemiş, bakanlar kurulu hiç beklemeden grev yasağını yürürlüğe koymuştur. Bu tutumu ver anlayışı kınıyoruz. Adına erteleme deniyor ancak gerçekte bu bir yasaklamadır. Grev kararını işçiler demokratik bir şekilde işyerlerinde tartışarak, oylama yaparak ve yasalara uygun bir şekilde almıştır. Memlekete ileri demokrasi getirdiğini savunan hükümet gerçek yüzünü bir kez daha göstermiştir. Patronların safında, işçilerin karşısında durmuş ve yasa dışı bir şekilde grevi yasaklayarak görevi kötüye kullanmıştır. Bu grev ne genel sağlığı nede milli güvenliği tehdit etmemektedir. Sadece patronların keyfi dayatmalarını ve düşük ücret sömürüsünü tehdit etmektedir. Asıl bu grevi yasaklamak suçtur. İşçilerin tek silahı olan grev hakkı ortadan kaldırılmak isteniyor. Dünyada olduğu gibi Türkiye’ de de grev hakkını işçiler yıllarca süren mücadeleleri ile bedeller ödeyerek kazanmıştır. En meşru ve en güçlü silahımızı, grev hakkımızı kolayca gasp edebileceğinizi düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Metal işçisi bitti demeden bu grev bitmez. Hükümet bu yanlıştan geç olmadan dönmelidir. Bu hayallerden vazgeçmelidir. Hükümetin yasaklama kararını öfkeyle kınıyor ve bir kez daha bu grevin tüm işçilerin grevi olduğunu, tüm emekçilerin, hepimizin grevi olduğunu hatırlatıyoruz. ]]>

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir