Genel Başkanımız ve NGG sendikası Genel Başkanı: Dayanışmayla sınırları aşacağız

Genel Başkanımız ve NGG sendikası Genel Başkanı: Dayanışmayla sınırları aşacağız

Genel Başkanımız Seyit Aslan Almanya Gıda İşçileri Sendikası NGG Başkanı ve yönetim kurulu üyelerini Neuss kentinde ziyaret etti. Sendikamız Genel Başkanı Seyit Aslan, Alman Gıda İşçileri Sendikası (NGG) Yürütme Kurulu ile görüştü. Yapılan görüşmede, sendikamız ve NGG arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, uluslararası alanda faaliyet gösteren gıda tekellerinin işçi düşmanı tutumlarına karşı daha ileri düzeyde ortak çalışma konusunda anlaştı. Genel Başkanı Seyit Aslan, Alman Gıda İşçileri Sendikası NGG ile görüşmek üzere Almanya’ya gitti. Kuzey Ren Vestfalya Eyaletinin (NRW) Neuss şehrinde gerçekleşen görüşmede NGG Genel Başkanı Guido Zeitler’in yanı sıra sendikanın başkanvekilleri Claudia Tiedge ve Freddy Adjan, NGG, NRW Eyalet Başkanı Mohamed Boudih ve NGG Dortmund Şube Başkanı Manfred Sträter hazır bulundu. “TEKELLER İŞÇİ HAKLARINA SAYGI GÖSTERMİYORLAR” Görüşmede her iki ülkedeki ekonomik ve politik durumu değerlendiren sendikacılar, son yıllarda elde edilen birçok başarıya karşın mücadelenin zorlukları üzerinde durdu. Taşeronlaştırma, kiralık işçilik, çeşitli yollarla ücretlerin düşürülmeye çalışılması gibi sorunların sürekli gündemde kaldığına dikkat çeken Genel Başkanımız Aslan ve Zeitler, bu yöntemlerin tek tek ülkelerle sınırlı olmadığını belirtti. Özellikle uluslararası faaliyet gösteren tekellerin işçi haklarına saygı göstermedikleri, sendikal örgütlenmelerin engellemeye çalıştıklarını vurguladılar. Danone, Cargill, Coca Cola ve Philip Morris gibi gıda sektöründe faaliyet gösteren tekellerde ortak çalışmanın, karşılıklı destek ve dayanışma içinde olmanın önemine dikkat çeken Genel Başkanımız Aslan ve Zeitler, önümüzdeki dönem iki sendika arasındaki bilgi alışverişini güçlendirme konusunda görüş birliğine vardılar. “REKABET DEĞİL ORTAK MÜCADELE BİZİ İLERLETİR” Gıda-İş Sendikası olarak işçiler arasında olduğu gibi sendikalar arasındaki rekabete de karşı olduklarını vurgulayan Genel Başkanımız Aslan, “Nasıl sendikamız işçiler arası rekabete son vermek için aynı fabrikada, aynı iş kolundaki tüm işçileri kapsayan mücadeleleri örgütleyip toplu iş sözleşmeleri imzalamaya çalışıyorsa sendikalar arası rekabete de son vermek için sendikalar arası ortak çalışmadan, dayanışmadan yana tutumunu sürdürüyor” dedi. Genel Başkanımız Seyit Aslan, “Eğer amacımız işçi ve emekçilerin çalışma ve yaşam koşullarını iyileştirip daha fazla hakka sahip olmalarını sağlamaksa, o zaman bu konuda tüm sendikaların samimi olmaları gerekiyor, sendikal rekabet değil ortak mücadele bizi ilerletir” dedi. “DAYANIŞMA LAFTA DEĞİL SOMUT OLACAK” Gıda-İş Sendikasının bu tutumunu takdir ettiklerini söyleyen NGG Genel Başkanı Guido Zeitler, “TARİŞ’te verdiğiniz örgütlenme mücadelesinin yanı sıra direnişteki Cargill işçilerine verdiğiniz desteği yakından takip ediyoruz ve bunu örnek bir tutum olarak değerlendiriyoruz” dedi. Türkiye gıda sanayisinde çalışan işçilerin örgütlenme ve hak alma mücadelelerini desteklediklerini söyleyen Zeitler, “Dayanışmamız lafta kalmamalı somut olmalı. Örneğin Philip Morris gibi uluslararası bir tekelde sendikal örgütlenmenin kurulması sadece sizin sorununuz değil aynı zamanda bizim de sorunumuzdur” dedi. Zeitler, dayanışmayı somut kılmak için diğer ülkelerdeki işyeri ve sendika temsilcileriyle Türkiye’deki işyeri ve sendika temsilcileriyle dolaysız ilişki kurulması için çaba harcayacaklarını söyledi. Zeitler’i Türkiye’ye davet eden Genel Başkanımız Aslan, “NGG’nin bu tutumu Türkiye’deki işçiler için moral kaynağı olacağı gibi enternasyonal dayanışmanın da güzel bir örneği olacaktır” dedi. NGG ALMANYA’NIN EN ESKİ İKİNCİ SENDİKASI Kısaltması NGG olan sendika Almanya’nın en eski ikinci sendikası. “Alman Sigara İşçileri Genel Derneği” (ADCV) adı altında 1865 yılında kurulan sendika 1878 yılında 100 bölgede 8 bin sendikalı işçiyle Almanya’nın en büyük sendikası konumuna geldi. Aynı zamanda “Anti Sosyalistler Yasası” olarak anılan, işçi sınıfının örgütlenmesine karşı saldırı olarak değerlendirilen yasaya karşı da örgütlenme mücadelesinden vazgeçmeyen sendika, “Seyahat Teşvik Dernekleri” adı altında yeniden ama bu kez gizlice örgütlenmeye başladı. İlk önce (1885) besinler için fıçı üretenler, fırın işçileri ve sigara işçileri, ardından değirmen işçileri arasında (1889) örgütlenmeye başladı. 1890 yılında “Anti Sosyalistler Yasası”nın geri çekilmesine rağmen sendikalar üzerinde baskılar devam etti. Fakat tüm baskılara rağmen sermaye ve hükümeti, işçi hareketinin ve sendikalarının gelişmesine engel olamadı. 1890 yılında gıda ve otelcilik iş kolunda 16 bin emekçi örgütlüyken bu sayı 1913 yılında 142 bini aştı. 1927 yılında iş kolundaki dört sendika birleşerek 150 bin üyeli “Gıda ve İçecek İşçileri Birliği”ni kurdular. Faşizm döneminde yasaklanan sendika 1945 yılında bugünkü adı olan NGG olarak yeniden kuruldu. Mücadeleci bir geleneğe sahip olan NGG, Federal Almanya’da haftalık çalışma sürelerinin 40 saat olması yönünde ilk adımı atan sendika oldu. 1959 yılında NGG’ye bağlı sigara işçileri iş kollarında haftalık çalışma süresinin 40 saate düşürülmesini mücadele ederek elde etti. 40 saatlik çalışma 1965 yılında basım iş kolu ve 1967 yılında ise metal ve ağaç iş kollarında elde edildi. ]]>

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir