FSM HASTANESİNDE ÜYELERİMİZ İŞE GERİ DÖNDÜ

FSM HASTANESİNDE ÜYELERİMİZ İŞE GERİ DÖNDÜ

20150528_140348 Fatih Sultan Mehmet Hastanesi taşeron şirkette çalışan ve sendikamıza üye olan yemekhane işçileri bundan 63 gün önce işten atılmıştı. Sendikamızın, hastanede çalışan doktor, hemşire, sağlık emekçileri, temizlik işçileri, işten atılan üyelerimizin birlikte mücadelesi sonuç verdi ve işten atılan dört kadın üyemiz işe başladılar. Hastane sekreterliği ve başhekimlikle yapılan görüşmeler sonuç verdi, işçilerin işe dönüşleri sağlandı. Altmış üç gündür hastane bahçesinde direnen ve işe dönme kararlılığı gösteren kadın işçilerin haklı ve meşru mücadelesi kazanmış oldu. İki ayı aşkın süren bu eylemlilik sürecinde kadın işçilerle dayanışma içinde olan hastane çalışanlarının yemek boykotları bu süreçte önemli ölçüde başarılı olmuş ve sürecin kazanımla bitmesinde önemli bir rol oynamıştır. Burada olduğu gibi direniş ve grevlerin, hak arama mücadelesinin kazanımla bitmesi için dayanışmanın ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Kamu kurumlarında ve her alanda taşeronluk sistemi son bulmadıkça, ortadan kalkmadıkça ve yasaklanmadıkça bu sorunlar yaşanmaya devam edecek. İşçilerin işe dönmüş olmasının tek başına sorunları çözmediği ortadadır. Bunun için daha köklü bir mücadeleye ve taşeron sisteminin ortadan kaldırılmasına ihtiyaç vardır. Tüm taşeron işçilerin örgütlenerek, sendikal hak ve özgürlüklerini kullanmaya çağırıyoruz. İşçiler sorunlara karşı sendikalarda örgütlenerek, birleşerek ve ortak mücadele ederek ancak sorunlarını çözebilirler ve mücadeleyi kazanabilirler. Fatih Sultan Mehmet Hastanesi’nde bizlerle dayanışma içinde olan tüm kurum ve kişilere dayanışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz ve tüm kesimlerle dayanışma içinde olacağımızı belirtiyoruz. ]]>

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir