Dünya Sendikaları Federasyonu-SOLIDARITY -TURKEY‏

Dünya Sendikaları Federasyonu-SOLIDARITY -TURKEY‏

Ankara΄daki yaşanan kalleşçe saldırıyı bir kez daha lanetliyoruz. Bu kanlı katliamda yaşamını kaybedenlerin ailelerine, yoldaşlrına, ve sevdiklerine başsağlığı yaralılara acil şifalar diliyoruz. Dünya sendikallar federasyonu olarak Türkiye işçi sınıfıyla dayanışma içinde olduğumuzu verdiği haklı mücadesini destekliyoruz. DISK, KESK, TMMOB VE TTB Katliamın ardından 12-13 Ekim tarihlerinde tüm Türkiye’de grev kararını almalarını selamlıyoruz. Emperyalistler, Tekeller ve Hükümetler kendi çıkarları için bütün Dünyada insanları katliamlardan geçirmektedir. Emperyalistlerin Afganistan dan başlayıp Irak, Libya ve şuan Suriye ile devam eden savaşların aslında bu ülkelerdeki yeraltı ve yerüstü zenginlik kaynaklarını  aralarında paylaşmak istemeleridir. Bu savaşlarda milyonlarca insan hayatını kaybetti ve milyonlarca insan yerinden yurdundan edilip göç etmek mecburiyetinde bırakıldı. Denizlerde boğulmalarına göz yumuldu ve halen binlerce mültecinin değişik ülkelerin sınırlarında esir muamelesi görmektedirler. Dünya sendikalar federasyonu, kapitalist sistemin işçiye, emekçiye, yoksula sadece savaş, göz yaşı, dert ve  yoksulluktan başka hiç bir şey vermediğini. Dünya Sendikaları Federasyonu Emperyalistlerin bütün bu oyunlarını boşa çıkartmak için Dünya işçi sınıfını antiemperyalist antikapitalist mücadeleyi yikseltmeye çağırıyoruz. Bizleri korkutmaya, yıldırmaya, sindirmeye izin vermiyeceğiz. Yaşasın işçi sınıfının enternasyonalist dayanışması
]]>

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir