DÜĞÜMÜ ÇAYKUR İŞÇİSİ ÇÖZECEK

DÜĞÜMÜ ÇAYKUR İŞÇİSİ ÇÖZECEK

IMG_7668 Tekgıda-İş ve Özgıda-İş sendikaları arasında yetki tartışmaları, mahkemeler sürüp gidiyor. Bu mahkemelerin ve yetki tartışmalarının ne zaman nasıl biteceği ise belli değil. Bu süreç her iki sendika açısından işlerine gelmektedir. Eğer bu süreç biterse ÇAYKUR işçisinin gerçek sorunları ortaya çıkacak ve çözüm bekleyecektir. Bu nedenle var olan durumun sürmesi iki tarafın işine gelmektedir. Şurası tartışma götürmez bir gerçektir. Özgıda-İş sendikası sırtını hükümete yaslayarak ve tüm imkânları kullanarak hukuksuz ve keyfi bir şekilde “yetki” aldığını iddia etmektedir. Aldığını iddia ettiği yetki ile sözleşme süreci başlamıştır. Fakat bu süreç ÇAYKUR işçisinin lehine devam eden bir süreç değildir. Yaklaşık 10 bin ÇAYKUR işçisi adına sözleşmeye oturacağını iddia eden Özgıda-İş sendikası Toplu İş Sözleşmesi taslağını nasıl hazırlamıştır, taslakta ne var bunu bilen tek bir işçi bile yoktur. İşçilerin değil, bürokrat sendikal anlayışın hazırladığı bir taslakla sözleşme yapacağı ortaya çıkmıştır. Kamu ne verirse, Özgıda-İş sendikası bunun altına imza atacaktır. Bu nedenle ÇAYKUR işçisinin talepleri bir kez daha görülmemiş ve işçinin onayı alınmadan bir sözleşme imzalanmış olacaktır. Yaşanan bu durum yeni değildir. Özgıda-İş sendikası Ülker, Nestle ve daha birçok yerde işçilerin değil, patronların taleplerini dikkate alarak işleri yürütmektedir, sözleşmeleri imzalamaktadır. Geçmiş dönemde olduğu gibi ÇAYKUR’da yapacağı sözleşme de böyle olacaktır. Bu nedenle Özgıda-İş sendikasının işçiye sormadan hazırlamış olduğu Toplu İş Sözleşmesini yine işçiye sormadan imzalaması sürpriz olmayacaktır. Özgıda-İş sendikasının imzalayacağı Toplu İş Sözleşmesi yine bir ihanet sözleşmesi olacaktır. Özelleştirme ve taşeronlaştırmaya geçit verecek bir sözleşme olacaktır. İşçilerin değil, hükümeti ve ÇAYKUR genel müdürlüğünün çıkarlarını esas alan bir sözleşme olacaktır. İşçinin geçmiş yıllardaki kayıplarını telafi edecek bir sözleşme olmayacaktır. İşçiden sadece aidat almak üzere ve kendi kasalarını nasıl doldururum meselesinden öteye geçmeyen bir sözleşme olacaktır. ÇAYKUR işçisi böyle bir sözleşmeyi asla kabul etmemelidir. Kapalı kapılar arkasında, işçilerin görüşü alınmadan yapılacak her şey işçilerin iradesini hiçe saymaktır. ÇAYKUR işçisi buna müsaade etmemelidir. Ve her yerde bu tutum karşı örgütlenerek hesap sormalı ve sürece müdahale etmelidir. Yıllardır süren yetki tartışmalarına son noktayı işçiler koymalıdır. Bu sorunu çözecek tek güç ÇAYKUR işçileridir. Sendikamızın 1854 işçiyle yaptığı anket sonucunda işçilerin ezici çoğunluğu referandum talep etmekte ve bu sorunun referandumla çözüleceğini ortaya koymaktadır. Tekgıda-İş ve Özgıda-İş sendikalarına sesleniyoruz. ÇAYKUR’da greçek yetki çözümü referandumdur. İşçinin öz iradesidir. Bunu dışındaki her arayış işçilerin iradesine karşı bir tutum olacaktır. Gelin ÇAYKUR işçisinin referandum hakkına saygı gösterin ve üç sendikanın gözetimi altında referanduma gidelim ve sorunu kökten çözelim. Eğer biraz ÇAYKUR işçisinin iradesine saygınız var ise, buna evet deyin ve bu sorun çözülsün. Eğer biraz saygınız varsa anket sonuçlarına uygun bir sözleşmeyi savunun. Biraz saygınız varsa İşçiler mahkeme kapılarında değil, demokratik yollarla sendikalarını belirlesin ve geçmiş kayıplarını karşılayacak bir sözleşme imzalasınlar. Tek çözüm referandum Tek çözüm işçi iradesi ]]>

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir