DİSK/GIDA-İŞ SENDİKASI ÇAYKUR TEMEL İLKELERİ

DİSK/GIDA-İŞ SENDİKASI ÇAYKUR TEMEL İLKELERİ

IMG_9290

Sendikamızın Çaykur’da çalışan tüm işçilere çağrısıdır. Aşağıda yazdığımız temel ilkeler doğrultusunda birlikte mücadele etmeye hazırız. Sendikamız temel olarak diğer sendikal anlayışlardan (Özgıda-İş, Tekgıda-İş) ayıran en belirgin özellik bütün gücünü işçilerden alan ve her sorunu işçilerle tartışarak çözen ve birlikte karar alan bir yapıya sahip olmasıdır. Bu temelde; 1-Diğer sendikalar işçilerden 1(bir) günlük brüt ücretleri tutarında aidat alır. Sendikamız ise yarım günlük net ücret tutarında aidat alır ve her işçi çalıştığı gün kadar aidat verir. 2-Diğer sendikalar iş yeri temsilcilik seçimi yapmaz, yapsalar işverene yakın kişileri seçerler. Sendikamız ise işçilerin demokratik hakkı olan iş yeri temsilcilerini seçmesi için her iş yerine sandık kurarak çıkacak adaylar arsında işçilerin seçtiği temsilcileri tanır. Daha geniş bir temsil için işyeri komiteleri usulu örgütlenir. 3-İşçiler arasında dil, din, mezhep, ırk, siyasi görüş farkı gözetmeksizin işçilerin birliğini savunur.  Sendikaların siyasi partilerin arka bahçesi olmasına karşı bağımsız bir emek örgütü olmasını savunur. 4-Toplu İş Sözleşmesi taslağını dağıtacağı formlarla tüm işçilerin TİS hazırlığına katar ve Toplu İş Sözleşmesi taslağını işçilerle birlikte hazırlar. Toplu İş Sözleşmesinin tüm görüşmelerini açık ve aleni ortaya koyar, iş yeri baş temsilcilerini görüşmelere katar. Toplu İş Sözleşmesinin her aşamasında işçilere bilgi verir ve işçilerin onaylamadığı sözleşmeyi imzalamaz. Toplu İş Sözleşmesinin imzalanması için işçilerden onay alır. 5-500 üyesi olan her iş yerine şube kurar ve şube kongrelerini demokratik biçimde iş yerlerinden sandık koyarak delegeleri seçer ve genel kurula götürür. Genel kurul işçilerin seçtiği delegeler üzerinden yapılır ve şubesini seçer. 6-Toplanan aidatlardan tüzük gereği harcamalar yapılır. Sendikalara seçilen yöneticiler sektöründeki en yüksek işçi maaşı ne ise o kadar ücret alır. İşçilerin birkaç katı kadar ücret alan sendikal anlayış doğru değildir. 7-İşçilerden toplanan aidatların %25 Eğitim ve sosyal faaliyetlerine kullanılır. Her şubenin kendi bütçesi oluşturulur ve işçilerin denetimine açılır. Yapılan tüm harcamalar aylık olarak iş yerlerinde işçilerin bilgisine sunulur. 8-Çaykur işçilerinin sekiz yıllık kayıpları, özelleştirme ve taşeronlaştırmaya karşı mücadele eder. 9-Çaykur işçisi aynı zamanda üretici olması nedeniyle, Çay taban fiyatının yükseltilmesi, kota ve kontejanın kalkması, Kaçak Çay’ın önlenmesi, Çay’ın tamamının Çaykur tarafından alınmasının mücadelesini verir. 10-Çay ve Çaykur’un geleceği için bütün bölge halkıyla birlikte davranır ve mücadele eder. Türkiye Gıda Sanayi İşçileri Sendikası Genel Merkezi ]]>

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir