DANONE İŞÇİSİNİN SABRI TAŞIYOR.

DANONE İŞÇİSİNİN SABRI TAŞIYOR.

safe_image Yaklaşık 90 gündür, yemek boykotu, yürüyüşler, basın açıklamaları, sakal bırakma, fabrika önüne çadır kurma, iş giriş ve çıkışlarında slogan atma, düdük çalma, fabrika önünde bekleme gibi eylemlerle, iradelerinin tanınmasını, Danone patronunun, sendikamızla masaya oturup toplusözleşme görüşmelerine başlamasını istiyorlar. Ancak, bugüne kadar, Danone patronundan herhangi bir yanıt alamadık. Bunun üzerine, gelinen noktayı görüşüp değerlendirmek ve önümüzdeki günlerde ne tür eylemler yapılabileceğini konuşup tartışmak ve kararlar almak için, 17 Ocak Cumartesi günü tekrar toplandık. Toplantıya, sendikamız Genel Sekreteri Seyit Aslan, Örgütlenme Uzmanı Cengiz Atlı ve 4/12 vardiyasının dışındaki işçilerin neredeyse tamamı katıldı. Genel Sekreterimiz Seyit Aslan, işyeri temsilcilerinin, yürütme komitesinin işçiler tarafından seçildiğini, şimdiye kadar yapılan eylemlerin tamamının, işçilerin katıldığı toplantılarda demokratik bir şekilde tartışarak ve konuşarak alındığını ve alınan kararların büyük bir kısmının hayata geçirildiğini… Gerçekleştirilen bu işlerin, sendikal mücadele tarihine geçecek işler olduğunu belirtti. Eylemlerinin, ulusal ve uluslar arası sendikal kamuoyunda duyulduğunu, haklılıklarının kabul edildiğini, aslında Danone patronunun da bu eylemlerden rahatsız olduğunu, ama bilinçli bir şekilde üç maymunu oynadığını, işçilerin yılgınlığa kapılıp mücadeleden vazgeçeceğini umduğunu, Tekgıda-İş’in de işçilerin iradesine saygı gösterip aradan çekilmeyerek, patronun ekmeğine yağ sürdüğünü anlattı. Ancak şimdiye kadar yaptıkları eylemlerin pasif eylemler olduğunu, patronun bu eylemleri ciddiye almıyor gözüktüğünü, gelinen aşamada, hep birlikte, konuşarak, tartışarak, daha can alıcı eylem kararları alınmasının önemli olduğunu, her işçi arkadaşın düşüncelerini, önerilerini sunması gerektiğini vurgulayarak, sözü işçilere bıraktı. İşçiler, yaptıkları konuşmalarda, bu noktadan sonra vazgeçmek gibi bir seçeneğin kesinlikle olmadığını, Gıda-İş üyesi olarak patronu masaya oturtana kadar mücadelelerinin sürmesi gerektiğini, buradan bu kararlılıkla çıkılmasını, alınacak eylem kararlarının da buna uygun olmasını, üretimden gelen güç dahil, her türlü eylemi yapmaya hazır olduklarını… Sendikalarının, alınacak eylem kararlarını kamuoyuna duyurma, diğer işçi sendikalarının ve memur sendikalarının, siyasi partilerin, işçilerin ve diğer kurumların desteğini alma, gerekli diğer hazırlıkları yapma konusunda üzerine düşeni yapmasını, eylemlerin sonuç alınana kadar sürmesinden başka yol kalmadığını anlattılar. Bir işçi, “Ölümden öte köy var mı arkadaşlar?” diyerek kararlılığını ortaya koydu. Konuştuğumuz bir diğer işçi, “Tekgıda-İş’in bize yapacağı en büyük iyilik, aradan çekilsin, bizi patronla baş başa bıraksın, suyu bulandırmasın yeter. Bundan büyük iyilik olmaz” diyerek Tekgıda-İş’e de mesaj gönderdi. Tartışmalar sonucunda, bundan sonraki sürece dair önemli eylem kararları alındı. Ancak alınan kararların, 23 Ocak’ta, İstanbul’daki tüm sendikaların, demokratik kitle örgütlerinin ve emekten yana siyasi partilerin, kişi ve kurumların da davet edileceği, Danone Genel Müdürlüğü önünde yapılacak bir basın açıklamasıyla kamuoyuna duyurulması kararı alındı. Toplantı alkışlarla sona erdi.]]>

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir