DANONE İŞÇİSİ HODRİ MEYDAN DEDİ

DANONE İŞÇİSİ HODRİ MEYDAN DEDİ

IMG_8021 Lüleburgaz’ da üretim yapan Danone Tikveşli fabrikası işçileri hem fabrika önünde hemde Lüleburgaz meydanında yaptıkları eylemle birliğini ve kararlılığını dosta düşmana gösterdi. Taşeron Kadrolu demeden işçilerin tamamının katıdığı eylemde Danone patronuna da, sözleşme yetkisinin kendisinde olduğunu iddia eden Tek Gıda İş sendikasına da hodri meydan dedi. Disk Tekstil, Genel iş, Eğitim Sen, SES ve Tüm Bel Sen şube yöneticilerinin destek verdiği basın açıklamasına Ahmetbey belediye başkanı ve cam işleri de katıldı. Genel Sekreterimiz Seyit Aslan açıklamasında şunları söyledi; IMG_7870 Danone Tikveşli fabrikasında kadrolu ve taşeron olarak çalışan işçiler, daha iyi bir ücret ve çalışma koşulları için sendikamızda örgütlendi. Danone bir çok ülkede üretim yapıyor. Üretimin yapıldığı her ülkede işçiler, Danone’de sendikalı ve Toplu İş Sözleşmeli olarak çalışıyor. Buradaki işçilerde Toplu İş Sözleşmeli ve sendikalı çalışmak istiyorlar. Danone kendi uluslararası sözleşmelerinde, insan haklarına saygılı, sendikal hak ve özgürlüklere karşı anlayışlı olarak ifade ediyor. Ancak nedense bu saygı ve anlayış burada geçerli değil. Fabrikada çalışan işçilerin büyük bölümü taşeron olarak çalışıyor. Kadrolu işçilerden daha az haklara sahipler, ücretler düşük ve sosyal haklar daha az veriliyor. Kadrolu işçiler ise, diğer ülkelerdeki işçilerle aynı koşullarda çalışmadıkları gibi, aynı ücreti de alamıyorlar. İşçiler bu duruma dur demek ve fabrikada örgütlü çalışmak, insanca bir ücret almak için sendikamızda örgütlendiler. Gıda-İş artık Danone işçilerinin evidir, yeridir, yurdudur. İşçilerin tüm sorunları sendikamızın sorunlarıdır. Danone işçileri ve sınıf kardeşleri nereye kadar mücadele etmek istiyorlarsa, sendikamız orada olacaktır ve sonuna kadar mücadele edecektir. Danone Lüleburgaz fabrikasında çalışan işçiler ile birlikte hazırladığımız TİS taslağını şirket yetkililerine gönderdik. Ne yanıt veren var, nede sorunun masada çözülmesi için bir yaklaşım var. Bu tutum bizi hedeflerimizden ve mücadelemizden alı koyamaz. Şunu herkes iyi bilmelidir, Danone işçileri ve sendikamız bu mücadelenin başarıya ulaşması için elinden ne geliyorsa onu yapacaktır. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Biz bu mücadeleyi sizler ve sınıf kardeşlerimiz ile birlikte aşmayı ve mutlaka iş yerinde Tolu İş Sözleşmeli olarak çalışmayı başaracağız. Bunun için dayanışmaya ve birlikte örgütlenmeye, birlikte mücadele etmeye ihtiyacımız var. İşverenler diyor ki, biz yaslara saygılıyız, yetkinizi alın gelin sözleşme yapalım diyorlar. Şurası çok açık, Danone Lüleburgaz fabrikasında çalışan işçilerin yüzde doksanı sendikamıza üye olmuşlarıdır. Yani işçiler Toplu İş Sözleşmesi için sendikamızı yetkili kılmışlardır. Önemli olan işçilerin üye olması ve sendikalarına yetki vermesidir, asıl olan işçilerin gösterdiği irade ve verdikleri karardır. Cam grevini unutmadık. Her şey yasal işledi, ne oldu. Bakanlar kurulu patronların isteğiyle bir gecede Cam grevini yasaklayarak 5800 Cam işçisinin iradesini, yani tüm işçi sınıfının iradesini hiçe saydı. Eğer söz konusu yasalarsa önce bu yasaları çıkaranlar bunlara uysunlar, sonra bizim uymamızı istesinler. Patronların ve hükümetin ne kadar keyfi davrandığını biliyoruz. Soma’da öldürülen 301 işçi kardeşimizin acısı içimizdedir ve tek bir patron ve bu sürece göz yuman yetkililer için cezai işlem yapılmamıştır. Torun Center 10 işçi öldü, öldürüldü, öldükleriyle kaldılar. Onun için kimse bize yasalardan ve hukuktan bahsetmesin. Yasa’da, hukuk ta işçinin iradesidir, gücüdür. Yasa’da, hukuk ta, işçilerin meşru hakları ve fiili mücadeledir. Bunun dışındaki her şey sermayeden ve patronlardan yana işlemektedir. Burada daha önce Danone’de işçilerin iradesine rağmen sözleşme yapmış ve işçileri yüz üstü bırakmış olan sendikaya sesleniyorum. Eğer az çok işçiden ve emekten yana bir tutum ve anlayışınız var ise, yapacağınız şey Danone işçilerinin haklı ve meşru mücadelesine destek vermektir. Aksi şey sermayenin ve patronların ekmeğine yağ sürmek olur. Aradan iki yıl geçmiş olmasına rağmen, işçilerin tek bir sorununa cevap vermemiş bir anlayış olarak, çıkıp yetki alacağız ve sözleşme yapacağız tutumu, patronların yanıdır. İşçiler yetkiyi Gıda-İş sendikasına vermişlerdir. İşçilerin mücadelesine saygı göstermek ve desteklemek doğru olandır. Sendikamız ve Danone işçileri her türlü zorluğu ve engeli göze alarak yola çıktı ve sonunda zafere ulaşacaktır, bunun böyle bilinmesi lazım. Bu nedenle çıktığımız yolda, tüm Lüleburgaz halkı, işçi ve emekçilerinin mücadelemize destek vermesi ve yanımızda olması ile bu sürecin kazanımla biteceğine inanıyoruz. Lüleburgaz halkı ve emekçileri çıktığımız bu yolda mücadelemize destek verir ve yanımızda olursa, Toplu İş Sözleşmesi hakkını kazanacağız. Talebimiz ve isteğimiz çok açık. Biz işçilerin hazırlamış olduğu Toplu İş Sözleşmesi taslağının görüşülmeye başlanması ve bu sürecin karşılıklı olarak masa başında çözülmesini istiyoruz. Fakat bu güne kadar işveren hiç bir yaklaşım ortaya koymadı ve hazırladığımız taslağa cevap vermedi. Bu nedenle sendikamız ve bizler en demokratik ve meşru haklarımızı kullanmak üzere harekete geçiyoruz. Bu gün yaptığımız yürüyüş ve açıklama sürecin ilk adımıdır. Buradan bir kez daha Danone yönetimine sesleniyoruz, gelin bir an önce sorunları masa başında, konuşarak çözelim, yoksa üretimden gelen gücümüz, uluslararası eylemlerimiz dahil olmak üzere her türlü mücadele ile kazanana kadar devam edeceğiz. Haklarımızı almak için mücadelemizi sürdürmeye ve meşru olan her hakkımızı kullanmaya hazırız ve kararlıyız. IMG_8167]]>

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir