DANONE' DE KARAR VERECEK OLAN İŞÇİLERDİR.

DANONE' DE KARAR VERECEK OLAN İŞÇİLERDİR.

14036 Sendikamıza üye olarak “Sözleşme yetkisi işçinin iradesidir” diyen işçilerin fiili mücadelesi kazanımla sonuçlandı. Patron, işçilerin 5 ay süren fiili mücadelesinin ardından anlaşma yapmak zorunda kaldı. Türk-İş’e bağlı Tek Gıda-İş’ten istifa edip, DİSK/Gıda-İş’te örgütlenen işçiler, anlaşmayla yasalarda sözleşme yetkisi için şart koşulan iş kolundaki işçilerin yüzde 1’ini üye yapma şartını da yıkmış oldu. İşçilerin oy birliğiyle kabul ettiği anlaşmayla ücretlere seyyanen 250 TL artış yapılacak. Bu artış saat ücretlerine yansıtılacak. Artışlar ikramiye ve sosyal yardımlarla birlikte 350 lirayı bulacak. Fazla mesai ücretleri yüzde 200 zamlı, genel tatil günleri çalışması ücreti ise yüzde 300 zamlı ödenecek. Daha önce kazanılmış tüm haklar korunurken, sosyal haklara yüzde 7.4 zam yapılacak. İşten atma kesinlikle olmayacak. Çalışma koşulları tekrar gözden geçirilip gerekli düzenlemeler yapılacak. Sözleşme 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren bir yıllık olacak. İşverenle sözleşmeyi, işçilerin seçtiği işyeri temsilcileri ile imzalayacak. KARARLI MÜCADELENİN SONUÇLARI İşçiler ve sendikacılar toplusözleşme süreciyle ilgili gelinen aşamayı değerlendirmek ve öneri ve düşüncelerini dile getirmek için bir araya geldi. Toplantıda İşyeri Baştemsilcisi Nejdet Çalışkan, Temsilciler Ahmet Can Hasköylü, Serkan Kastı ve Genel Sekreterimiz Seyit Aslan da hazır bulundu. Sendikasız olarak alacakları zammın yüzde 4’ü geçmeyeceğini ve üstelik bunun da iki yıllık olacağını dile getiren işçiler, küçümsenmeyecek kazanımlar elde ettiklerini söyledi. DİSK/Gıda-İş’te örgütlenmenin ve mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdürmenin karşılığını aldıklarını kaydeden işçiler, “Yolumuza daha kararlı ve örgütlü olarak sendikamız Gıda-İş’le devam edeceğiz” dedi. İleriki günlerde yaşanabilecek işten atma tehlikesine karşı da birliklerini devam ettirmeleri gerektiğine dikkat çeken işçiler, bu süreçte kendilerine destek veren kurum ve kişilere de teşekkür etti. Gıda-İş’i devre dışı bırakma, Tek Gıda-İş’i yeniden getirme gibi girişimlere de dikkat çeken işçiler, bunu kesinlikle istemediklerini ve izin vermeyeceklerini bilirdiler. Toplantıda sakal bırakma, işe giriş ve çıkışlarda bekleme, slogan atma, düdük çalma gibi eylemlerin, sözleşmenin imzalanıp resmiyet kazanmasına kadar sürdürülmesi karar altına alındı. 14433 KARAR VERECEK OLAN İŞÇİLERDİR DİSK/Gıda-İş Genel Sekreteri Seyit Aslan da elde edilen kazanımların önemli olduğunu belirterek “Biz şimdiye kadar, işçilere sormadan, danışmadan, işçilerle tartışmadan, hiçbir karar almadık. Her konuyu sizlerle konuşarak, tartışarak, kendi düşüncelerimizi de açıklayarak, çoğunluk kararıyla aldık” diye konuştu. Aslan şöyle devam etti: “İşveren, her ne kadar, ‘sendikasız imzalıyorum’ dese de, bunun kararını verecek olan işveren değildir, işçilerdir. Sizler, hepiniz sendikamızın üyesisiniz. İşverenle görüşmeleri sürdüren temsilci arkadaşları siz seçtiniz ve biz de onları, sizin verdiğiniz yetkiye dayanarak, görüşmeleri yürütmek için, resmi olarak görevlendirdik, yetkilendirdik. Yani, işveren ne derse desin, görüşmeler DİSK/Gıda-İş’le olmuştur, anlaşmanın altına imza atacak arkadaşlarımız sizin, yani sendikanın görevlendirdiği arkadaşlarımızdır. Biz, sendikamız etrafında kenetlendik, birbirimize güvendik, birliğimizi koruduk, güçlendirdik ve kazandık.” Kazanmaktan daha önemlisinin kazanımları korumak ve ilerletmek olduğunu ifade eden Aslan, “Bu tavrımızı, bu birliğimizi sürdürürsek, hem kazanımlarımızı korur, hem de önümüzdeki yıllarda yeni kazanımlar elde ederiz, bu böyle bilinmelidir” diye konuştu.]]>

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir