ÇAYKUR İŞÇİSİ 1 MAYIS ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

ÇAYKUR İŞÇİSİ 1 MAYIS ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

IMG_4422 Ülkemizde işçilerin ve emekçilerin sorunları giderek büyüyor. İşçilerin yüzde 95’i sendikal örgütlülükten yoksun, toplam çalışanların çok büyük bir bölümü açlık sınırının altında ücretle yaşamak zorunda kalıyor. İş cinayetleri sürüyor. Yine Mart ayında 139 işçi yaşamını kaybetti. 2015 yılının ilk üç ayında 351 işçi iş cinayetleri sonucunda yaşamlarını yitirdiler. Kayıt dışı ve ağır çalışma koşulları devam ediyor. Çalışma saatleri uzun, iş güvencesi yok, işten atma ve taşeron çalıştırma kural haline geldi. Grev hakkı işçilerin elinden alınıyor, grevler yasaklanıyor. Kıdem tazminatına yönelik hamleler sürüyor. İşçi ve emekçiler bir bütün olarak saldırılarla karşı karşıya kalmışlardır. ÇAYKUR işçileri Türkiye işçi sınıfının bir parçası olarak bu saldırılardan payına düşeni almaktadır. ÇAYKUR işçisinin yaşadığı sorunlar giderek büyümektedir. Yaşanan yetki karmaşaları, mahkemeler, yandaş ve bürokrat sendikal anlayış nedeniyle, ÇAYKUR işçisi fiilen sendikasız hale getirilmiştir. Genel müdürlük tarafından imzalandığı söylenen ve aidat kesilen TİS, işçilerden gizlenmekte ve işçilerimiz seçimler geçene kadar oyalanmak istenmektedir. Öz Gıda-İş sendikasına üye kazandırmak için tüm imkânlarını seferber eden ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, ilgili kurumlar, amirler, memurlar ÇAYKUR işçisinin geleceğini karartmak için el birliğiyle çalışıyorlar. ÇAYKUR Genel Müdürlüğü ve bürokratik sendikal anlayış vaatler vermeye, umut tacirliği yapmaya devam ediyor. 2500-3000 mevsimlik işçi alınacağı sözleri beklenti yaratmaktan öteye geçememiş ve yalan balonu patlamıştır. ÇAYKUR’ da işçi açığı giderek artmakta, mevsimlik işçilerin kadro beklentisi devam etmektedir. Özelleştirme ve Taşeronlaştırma uygulamaları ile çayımızın geleceği üzerindeki tehdit giderek büyümektedir. Yeni bir Çay toplama sezonu yaklaşırken, Çay üreticisinin sorunları ve Çay’ın gerçek değerinden alım işi belirsizliğini koruyor. Çay taban fiyatı belirlenirken, Çay borsası değil, üreticilerin talepleri dikkate alınarak Çay taban fiyatı belirlenmelidir. Değerli basın emekçileri, Hükümetin son açıkladığı teşvik paketi, patronları ne kadar desteklediğini açıkça ortaya koymuştur. Teşvik paketinde işçilerin talepleri yer almazken, patronların tüm istekleri harfiyen yerine getirilmiştir. Başbakanın açıkladığı “Toplum Yararına Çalışma” ya da “İşbaşı Eğitim” gibi uygulamalar, işsizlerin parası olan işsizlik fonundan karşılanarak, işverenlerin keyfi kullanımına sunulmasıdır. Bu durum bizler için kabul edilir bir durum değildir. Esas olan işçileri en ağır koşullarda çalıştıran sermaye üzerinde denetimi sağlamak, kâr ve servet üzerindeki vergiler artırarak, elde edilen kaynakları, işsizlerin, emeklilerin, engellilerin, sosyal güvenlik sisteminin piyasalaştırılmasının bedelini ağır bir biçimde ödeyen geniş halk kesimlerinin ihtiyaçları için kullanılmalıdır. İşsizlerin, insan onuruna yaraşır işlere kavuşturulması için öncelikle çalışma süreleri düşürülmeli, işçilerin en temel hakkı olan sendika ve toplusözleşme hakları tanınmalıdır. Kayıt dışı çalışma, işten atmalar ve taşeronlaştırma yasaklanmalı, işçi ücretleri yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmalıdır. Sendikamız ve ÇAYKUR işçileri bu taleplerin savunucusu ve mücadelecisi olacaktır. Değerli basın mensupları, Ülkemiz bütün bu sorunların ve çelişkilerin yaşandığı bir dönemde, 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma gününü kutlayacaktır. Konfederasyonumuz DİSK Genişletilmiş Başkanlar Kurulu 1 Mayıs Birlik-Mücadele ve Dayanışma gününün Türkiye’nin dört bir yanında yaygın, kitlesel ve coşkulu bir biçimde kutlanması için çalışmalara başlanması kararını almıştır. İş cinayetlerine karşı yaşamı; taşeron çalışma başta olmak üzere tüm kölece çalıştırma biçimlerine karşı insanca çalışmayı; grev ve örgütlenme hakkının, kıdem tazminatlarının gaspına karşı haklarımızı savunmak için 1 Mayıs’ta alanlarda olacağız. ÇAYKUR işçisinin talepleri, sendikal özgürlüğü, sendika seçme hakkı ve insanca çalışma, insanca yaşama ve insanca ücret için, Çayımıza ve geleceğimize sahip çıkmak için,1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma gününü Rize’de tüm işçilerle, tüm emekçilerle, üreticilerimizle, gençlerimizle birlikte kutlayacağımızı bugünden ilan ediyoruz. Yaşasın İşçilerin Birliği Yaşasın 1 Mayıs. ]]>

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir