ÇAYKUR DA HUKUKSUZLUK VE BASKI

ÇAYKUR DA HUKUKSUZLUK VE BASKI

gidaislogo ÇAYKUR Genel Müdürlüğünün fabrika müdürlüklerine gönderdiği 16,12,2013/019438 tarih/sayılı yazı ile Öz Gıda İş sendikasının talebi doğrultusunda, Öz Gıda İş sendikasına üye olan mevsimlik işçilerden çalışma süresine oranla sendika aidat kesintisi yapılırken, adı geçen sendikaya üye olmayan mevsimlik işçilerden çalışma süresine bakılmaksızın tam aidat kesilmesi talimatı verilmektedir. Bu uygulama sendikamıza üye olan ve üye olmak isteyen işçiler üzerinde baskı oluşturmak ve cezalandırmak amaçlıdır ve yasal değildir. Şöyle ki; 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu üyelik aidatını ve kesinti usulünü belirlemekte; 39. Madde ise “TOPLU SÖZLEŞMEDEN YARARLANMA” başlığı ile toplu sözleşmeden yetkili sendika üyeleri ile üye olmayanların yararlanma koşullarını ortaya koymaktadır. Buna göre 39. Maddenin (4)’üncü bendine göre; “Toplu iş sözleşmesinin imzası sırasında taraf işçi sendikasına üye olmayanlar, sonradan işyerine girip de üye olmayanlar veya imza tarihinde taraf işçi sendikasına üye olup da ayrılanlar veya çıkarılanların toplu iş sözleşmesinden yararlanabilmeleri, toplu iş sözleşmesinin tarafı olan işçi sendikasına dayanışma aidatı ödemelerine bağlıdır. Bunun için işçi sendikasının onayı aranmaz. Dayanışma aidatı ödemek suretiyle toplu iş sözleşmesinden yararlanma, talep tarihinden geçerlidir. İmza tarihinden önceki talepler imza tarihi itibarıyla hüküm doğurur.” 6356 Sayılı yasanın 39. Maddesinin (5)’inci bendinde ise “Dayanışma aidatının miktarı, üyelik aidatından fazla olmamak kaydıyla sendika tüzüğünde belirlenir” denilmektedir. Yasanın yukarıda belirttiğimiz amir hükmü gereği; dayanışma aidatı ödeyerek toplun iş sözleşmesinden yararlanmak sendika onayına bağlanmayan bir haktır. Yine miktarı da üye aidatını geçemez. Bu nedenle dayanışma aidatı ödeyerek toplu iş sözleşmesinden yararlanmak isteyen daimi kadrolu işçilerden kesilecek dayanışma aidatı; toplu sözleşmenin tarafı olan Öz Gıda-İş Sendikası’na üye daimi kadrolu işçilerden kesilen tutarı geçemeyeceği gibi; dayanışma aidatı ödeyerek toplu sözleşmeden yararlanan mevsimlik işçilerden kesilecek aidat miktarı da Öz Gıda İş sendikasına üye mevsimlik işçilerden kesilen aidat miktarından fazla olamaz. Hukuki bir dayanağı bulunmayan bu kesintiler işçilerin sendika seçme hakkına baskı oluşturmak, başka sendikalara üye olmasını para cezası keserek engel olmak ve cezalandırmak anlamına geleceğinden Anayasal güvence olan sendika seçme ve üye olma hakkının ortadan kaldırılması anlamına gelecektir. Müdürlüğünüzce Öz-Gıda İş Sendikası’ndan gelen talep doğrultusunda da olsa yasaya aykırı bir şekilde; daimi ve mevsimlik işçilerden çalıştığı gün sayısına bakılmaksızın tam aidat kesilmesi hukuka aykırı olacaktır ve bu durumda üyelerimizin hukuki haklarını korumak için tüm yasal yolları kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. ÇAYKUR İşçisi, çözülmeyi bekleyen dağ gibi sorunları dururken, aralarına nifak sokmak isteyen, işçileri baskı ile sindirmeye çalışan bu sendikaya hak ettiği cevabı çok yakında verecektir. DİSK/GIDA-İŞ SENDİKASI DOĞU KARADENİZ TEMSİLCİLİĞİ ]]>

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir