ÇAYKUR ÇALIŞANLARINA AÇIK MEKTUP

ÇAYKUR ÇALIŞANLARINA AÇIK MEKTUP

gida2.qxd

DİSK/GIDA-İŞ SENDİKASI ÇAYKUR TEMEL İLKELER VE YAPILACAKLAR

Sendikamızın ÇAYKUR’da çalışan tüm işçilere çağrısıdır. Aşağıda yazdığımız temel ilkeler doğrultusunda birlikte mücadele etmeye hazırız. Sendikamız temel olarak diğer sendikal anlayışlardan (Öz Gıda-İş, Tek Gıda-İş) ayıran en belirgin özellik bütün gücünü işçilerden alan ve her sorunu işçilerle tartışarak çözen ve birlikte karar alan bir yapıya sahip olmasıdır.

Bu temelde; 1-Diğer sendikalar işçilerden 1 (bir) günlük brüt ücretleri tutarında aidat alır. Sendikamız ise yarım günlük net ücret tutarında aidat alır ve her işçi çalıştığı gün kadar aidat verir. 2-Diğer sendikalar işyeri temsilcilik seçimi yapmaz, temsilcileri de işverene yakın kişilerden seçerler. Sendikamız ise işçilerin demokratik hakkı olan işyeri temsilcilerini seçmesi için her işyerine sandık kurarak, çıkan adaylar arsından işçilerin seçtiği işçileri temsilci olarak tanır. 3-İşçiler arasında dil, din, mezhep, ırk, siyasi görüş farkı gözetmeksizin işçilerin birliğini savunur.  Sendikaların sermaye partilerinin arka bahçesi olmasına karşı bağımsız bir emek örgütü olmasını savunur. 4-Toplu İş Sözleşmesi taslağını dağıtılan formlar yoluyla tüm işçilerin katılımıyla, işçilerle birlikte hazırlar. Toplu İş Sözleşmesinin tüm görüşmelerini açık ve aleni olarak ortaya koyar, işyeri baştemsilcilerini görüşmelere katar. Toplu İş Sözleşmesinin her aşamasında işçilere bilgi verir ve işçilerin onaylamadığı sözleşmeyi imzalamaz. 5-500 üyesi olan her işyerine şube kurar. Şube kongrelerini demokratik biçimde yapar, delegeleri işyerlerine sandık koyarak seçer. Genel kurullar işçilerin seçtiği delegeler üzerinden yapılır. İşçi sendika yöneticisini kendisi seçer. 6-Toplanan aidatlardan harcamalar tüzük kapsamında yapılır. Sendikalara seçilen yöneticiler sektöründeki en yüksek işçi maaşı ne ise o kadar ücret alır. İşçilerin birkaç katı kadar ücret alan sendikal anlayışı (yöneticiliği) kabul etmez. 7-İşçilerden toplanan aidatların yüzde 25’i eğitim ve sosyal faaliyetlerde kullanılır. Her şubenin kendi bütçesi oluşturulur ve işçilerin denetimine açılır. Yapılan tüm harcamalar aylık olarak işyerlerinde işçilerin bilgisine sunulur. 8-ÇAYKUR işçilerinin sekiz yıllık kayıplarının karşılanması için ve özelleştirme ve taşeronlaştırmaya karşı mücadele eder. Tüm mevsimlik işçilerin kadroya alınmasını savunur, bunun için mücadele eder. 9-Yedi yılı aşkındır Öz Gıda-İş ve Tek Gıda-İş arasında kayıkçı dövüşüne dönene mahkeme süreçleri işçileri mağdur etmektedir. Sendikamız işçinin iradesine saygılıdır, işyerinde sendika seçme hakkı için referandum tek çözümdür. Mahkemelerle işçilerin hak kaybına uğramasını  doğru bulmaz. 10-ÇAYKUR işçisi aynı zamanda üretici olması nedeniyle, çay taban fiyatının yükseltilmesi, kota ve kontejanın kalkması, kaçak çayın önlenmesi, çayın tamamının ÇAYKUR tarafından alınmasının mücadelesini de verir. 11-Çay ve ÇAYKUR’un geleceği için bütün bölge halkıyla birlikte mücadele eder. Türkiye Gıda Sanayi İşçileri Sendikası Genel Merkezi]]>

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir