Danone işçisi son uyarı eylemini yaptı

Danone işçisi son uyarı eylemini yaptı

10950232_10153864669964368_1786490879_n Danone Tikveşli’ nin Kavacık’ taki merkezi önünde yapılan basın açıklamasında Danone işverenine seslenen DİSK Genel Başkanı Kani Beko, Anayasanın 90. maddesini hatırlatarak “Sendikaya yetkiyi işçi verir, Danone işçisi tercihini yapmış Gıda İş Sendikamızıla masaya oturulmasına karar vermiştir. herkeste buna saygı göstermelidir.” şeklinde konuştu. Daha sonra söz alan Genel Sekreterimiz Seyit Aslan açıklaması şöyle oldu;DANONE’ nin Lüleburgaz işletmesindeki işçi arkadaşlarımız 96 gündür işverenin sendikamızla TİS masasına oturması için mücadele ediyorlar. 96 gündür DANONE Türkiye Genel Müdürlüğü sudan nedenler ve gerekçelerle TİS masasına oturmayı ret ediyor. Yasalardan, hukuktan dem vurarak asıl niyetini, amacını gizlemeye çalışan bir tutum sergiliyor. İşverenin asıl niyeti işçilerin örgütsüz olarak köle gibi çalışmaya devam etmesidir. Bunu kabul etmiyoruz ve etmeyeceğiz. Bizler şunu çok iyi biliyoruz, DANONE Türkiye işçilerin sendikalaşma mücadelesi ve hak alma mücadelesinin önüne set çekmeye çalışmış, birçok entrika içine girmiş, ancak DANONE işçileri buna izin vermeyerek örgütlenme süreçlerini tamamlamış bulunuyorlar. DANONE işçilerinin talebi açık ve nettir. DANONE işverenin sendikamızla masaya oturmasını talep ediyorlar. Bu süreç TİS imzalanmadan bitmeyecektir. Bitmesi mümkün değildir. Hiç kimse işçiler ve sendika taleplerinden geri adım atar diye düşünmemelidir. Şunu herkes bilmelidir ki; DANONE işçileri ve Sendikamız tek yumruk olarak beraberiz. Girdiğimiz bu mücadelenin sonu mutlaka başarıya ulaşacaktır. Birliğimiz sağlayarak bunun en önemli adımını atmış bulunuyoruz. Artık sıra kazanımlara gelmiştir. İşverenler ve vekiller yasalara saygılı olduklarını ‘yetkinizi alın gelin’ sözleşmenizi yapalım propagandasını yapıyorlar. Şurası çok açık DANONE işçisinin %90’nı sendikamıza üye olarak, 96 gündür gece demeden, gündüz demeden mücadele ederek sendikaya kâğıt üzerinde değil, fiili ve meşru mücadele yetkisini vermiştir. Esas yetki budur. Barajların mahkeme kararlarının bakanlık kararlarının nasıl bir çıkmaz yol olduğunu DANONE işçisi çok iyi bilir. Ama yinede yaslarla ilgili birkaç şey söylemekte yarar var. DANONE başka ülkelerde Uluslar arası hukuk üzerinde sözleşmeler yaparken, neden burada ayak diriyor. Keza bu gün sözleşme yapmak için Uluslar arası sözleşmeler yetmektedir. Anayasanın 90. Maddesi yetmektedir. Borçlar kanunu yetmektedir. Ve sayacağımız birçok dayanak bu sözleşmenin yapılmasının önünü açmaktadır. Ama anlaşılan niyet sözleşme yapmak olmayınca, gerekçeler ve bahaneler çokça bulunmaktadır. Yıllardır DANONE işçileri köle gibi çalışmakta ve emeklerinin karşılığını alamamaktadırlar. Taşeron çalıştırma Demokles’ in kılıcı gibi işçilerin tepelerinde sallanıyor. Çalışma koşulları ağırlaşmış ve iş güvencesi tehlikeye girmiş durumda. Fabrika’nın her yanında taşeronlaştırma ile asıl işler yapılmaktadır. Kadrolu işçiden çok taşeron işçi çalıştırılmaktadır. Taşeron olarak çalışan işçilerin hiçbir güvencesi yoktur. Onun içindir ki DANONE’de taşeron yasaklansın, tüm taşeron işçiler kadroya alınsın. Onun için diyoruz ki DANONE işçilerin Toplu Pazarlık Hakkı için bir an önce masaya otursun ve DANONE yetkililerine ilettiğimiz taslak üzerinden görüşmeler başlasın. Gıda sektörünün devlerinden birisi olan DANONE Dünyanın birçok ülkesinde üretim yapmakta ve işçiler sendikalı olarak çalışmakta, Toplu İş Sözleşmesi yapmaktadır. Lüleburgaz DANONE işçisinin Toplu İş Sözleşmesi talebi kabul edilmelidir. Uluslar arası sözleşmede insan haklarına saygılı olduğunuzu sendikal hak ve özgürlüklere saygılı olacağınızı deklare ediyorsunuz, Türkiye’deki DANONE işçilerine sendikal taleplerine neden sırtınızı dönüyorsunuz? Buradan bir kere daha DANONE Yetkililerine sesleniyoruz. Gelin bu sese kulak verin. 96 gündür hak arayışında olan, mücadele eden DANONE işçileri ilk günden daha fazla kararlıdır. Sendikamız ve dayanışma içinde olanlar daha kararlıdır. Görüşme talebimizi bir kez daha yeniliyoruz. Bu size son çağrımızdır. Eğer bu çağrımız 2 Şubat sabahına kadar yanıtlanmaz ve TİS görüşmeleri başlamaz ise, üretimden gelen gücümüzle birlikte, tüm meşru ve fiili haklarımızı kullanarak mücadeleye devam edeceğiz. Sendikamız, DANONE işçilerinin birleşmiş örgütlü gücü ve sınıf dayanışması tüm sorunları çözmeye yetecektir. 10934574_10153864694569368_482575769_n Açıklama sırasında işçilerimiz sık sık “Danone şaşırma sabrımızı taşırma”,”Sözleşme yoksa Barışta yok”,”İşbirlikçi sendika istemiyoruz” şeklinde slogan atarak kararlılığını gösterdi. Direnişte olan Ülker işçileride eylemde yerini alarak sınıf kardeşlerini yalnız bırakmadı.]]>

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir